Os cyflwynaf ffurflen ail-wneud modiwlau a fethwyd i’m coleg ac mae pob un o’m modiwlau a fethwyd o fewn un semester, a fydd hyn yn effeithio ar fy nheitheb?


Bydd - os ydych yn ail-wneud modiwlau mewn un semester yn unig, cewch eich atal ar gyfer y semester pan na fyddwch yn astudio gan na allwn noddi myfyrwyr dan haen 4 os nad ydynt yn ymgymryd ag astudiaethau am gyfnod sy’n hwy na 60 diwrnod.  Rhoddir gwybod i Swyddfa Teithebau a Mewnfudo’r DU (UKVI) eich bod chi wedi’ch atal rhag astudio ac yna bydd yr UKVI yn cyfyngu’r caniatâd presennol ar eich teitheb i 60 diwrnod. O ganlyniad, bydd angen i chi wneud cais am CAS newydd drwy studentcompliance@abertawe.ac.uk oddeutu 3 i 4 mis cyn y dyddiad y disgwyliwch ddychwelyd i’ch astudiaethau yn y DU. Os ydych ar gwrs lle mae angen i chi feddu ar ATAS, bydd angen tystysgrif ATAS newydd arnoch cyn y gallwch ailafael yn eich astudiaethau.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 13:10
Awdur: :
Cath Plumb
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog: 3 (1 Vote)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (506 views)
  2. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (350 views)
  3. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (347 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (320 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (311 views)
  6. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (248 views)
  7. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (248 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (233 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (224 views)
  10. Os byddaf yn tynnu’n ôl o’m hastudiaethau, am faint ... (223 views)

Tags