Os byddaf yn tynnu’n ôl o’m hastudiaethau, am faint gallaf aros yn y DU heb aros yn hirach na chyfnod fy nheitheb?


Dylech bob amser anelu at adael cyn gynted â phosib. Gan ddibynnu ar y rheswm dros dynnu’n ôl, caiff eich teitheb ei chwtogi naill ai ar unwaith neu os mai chi wnaeth y penderfyniad i dynnu’n ôl, bydd fel arfer yn dod i rym 60 diwrnod ar ôl i UKVI gael ei hysbysu eich bod wedi tynnu’n ôl.  

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 13:23
Awdur: :
Cath Plumb
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (506 views)
  2. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (350 views)
  3. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (347 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (320 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (311 views)
  6. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (248 views)
  7. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (248 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (233 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (224 views)
  10. Sut byddaf yn derbyn fy CAS? (223 views)

Tags