A gaf i drosglwyddo i gynllun gradd gwahanol mewn coleg arall ym Mhrifysgol Abertawe?


Mewn amgylchiadau eithriadol iawn yn unig y cewch ganiatâd i drosglwyddo i gwrs nad yw’n gysylltiedig.  Ni fydd UKVI yn caniatáu hyn oni bai y gallwch ddangos bod y cwrs newydd ar y cyd â’ch hen gwrs yn cyd-fynd â’ch rhagolygon gyrfa, bod gennych gefndir academaidd a dawn ar gyfer y cwrs arfaethedig newydd, bod gennych ymwybyddiaeth fanwl o gynnwys y cwrs newydd a’ch bod wedi ystyried y cwrs newydd yn fanwl o ran a fydd yn bodloni’ch anghenion ac a fyddwch yn llwyddo i’w gwblhau.  

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 13:24
Awdur: :
Cath Plumb
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (506 views)
  2. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (350 views)
  3. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (347 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (320 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (310 views)
  6. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (248 views)
  7. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (248 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (233 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (224 views)
  10. Sut byddaf yn derbyn fy CAS? (223 views)

Tags