Hoffwn drosglwyddo i gwrs newydd ond nid oes gennyf ddigon o amser ar fy nheitheb i gwblhau’r cwrs newydd. Beth dylwn ei wneud?


Os oes angen mwy o amser ar eich teitheb arnoch i gwblhau’r cwrs arfaethedig newydd, bydd angen i chi wneud cais newydd cyn y gallwch ddechrau’r cwrs newydd.

Os oes angen tystysgrif ATAS ar y cwrs yr ydych yn trosglwyddo iddo, mae’n rhaid i chi gael y dystysgrif ATAS cyn y gallwch drosglwyddo a dechrau ar y cwrs newydd. Bydd rhaid gwneud y cais newydd o’r tu allan i’r DU oni bai eich bod yn ychwanegu blwyddyn at eich rhaglen astudio dramor, yn gwneud lleoliad gwaith neu’n symud o raglen BEng i MEng.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 13:24
Awdur: :
Cath Plumb
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (501 views)
  2. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (345 views)
  3. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (345 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (318 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (307 views)
  6. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (246 views)
  7. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (245 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (230 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (222 views)
  10. Sut byddaf yn derbyn fy CAS? (219 views)

Tags