Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais am CAS a’r dogfennau ategol?


Bydd yr Uned Gydymffurfiaeth yn cysylltu â chi ar ôl i’r cais CAS gael ei brosesu a gofynnir i chi wirio, llofnodi a dyddio profforma. Os oes unrhyw fanylion anghywir, bydd angen i chi wneud y newidiadau a dychwelyd y ddogfen i’r Uned Gydymffurfiaeth er mwyn i’r CAS gael ei ddrafftio. 

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 13:29
Awdur: :
Cath Plumb
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (501 views)
  2. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (345 views)
  3. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (345 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (318 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (307 views)
  6. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (246 views)
  7. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (244 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (230 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (222 views)
  10. Sut byddaf yn derbyn fy CAS? (219 views)

Tags