A oes modd i mi gael CAS os oes gennyf unrhyw ffioedd sydd heb eu talu i’r Brifysgol?


Yn anffodus, ni allwch gael CAS tan i chi dalu’r holl ffioedd sydd heb eu talu a nes bod yr Uned Gydymffurfiaeth wedi derbyn cadarnhad bod y taliad wedi’i wneud i’r Adran Gyllid.  

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 13:33
Awdur: :
Cath Plumb
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (506 views)
  2. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (350 views)
  3. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (347 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (320 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (310 views)
  6. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (248 views)
  7. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (248 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (233 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (224 views)
  10. Sut byddaf yn derbyn fy CAS? (223 views)

Tags