Sut byddaf yn derbyn fy CAS?


Ar ôl i UKVI roi rhif CAS i chi, byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau hyn. Yna byddwch yn gallu gweld y rhif CAS ar yr atodiad a’r wybodaeth a ddefnyddiwyd gennym yn eich cais. 

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 13:35
Awdur: :
Cath Plumb
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (501 views)
  2. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (345 views)
  3. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (344 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (317 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (307 views)
  6. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (245 views)
  7. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (244 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (229 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (221 views)
  10. Sut byddaf yn derbyn fy CAS? (218 views)

Tags