Rwyf wedi cael cynnig lle, a gofynnwyd i mi anfon cadarnhad o'm canlyniad i'r sefydliad. Beth mae hyn yn ei olygu?


Os cynhwyswyd hyn yn eich cynnig, mae angen i chi anfon llungopïau o'ch tystysgrifau arholiad atom cyn dechrau'r tymor.  Fel arfer bydd angen copïau o'ch cymwysterau uchaf e.e. Safon Uwch, lefel Uwch Gyfrannol, canlyniadau cwrs mynediad etc.  Fel arfer nid oes angen copïau o'ch tystysgrifau TGAU arnom.  Anfonwch y copïau i'r Swyddfa Derbyn.

 

 

Diweddariad diwethaf:
27-06-2016 13:33
Awdur: :
UG Admissions
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Penderfynais ollwng un o'm pynciau Safon Uwch neu Uwch ... (479 views)
  2. Mae fy nghyfeiriad neu fanylion personol eraill wedi newid ... (435 views)
  3. Roeddwn yn dost yn ystod yr arholiadau. A gaiff ... (372 views)
  4. Beth yw "addasiad"? (358 views)
  5. Rwyf wedi cael cynnig lle, a gofynnwyd i mi ... (355 views)
  6. Rwyf nawr wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan. A allaf ... (334 views)
  7. Sut ydw i'n gwneud cais am gymorth ariannol? (330 views)
  8. Rwyf wedi gwneud cais am radd Meddygaeth neu sy'n ... (328 views)

Tags