Rwyf wedi gwneud cais am radd Meddygaeth neu sy'n gysylltiedig ag Iechyd, ac mae fy nghynnig yn sôn y bydd angen gwiriadau heddlu ac iechyd. Beth sydd angen i mi ei wneud?


Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer gradd Meddygaeth neu radd sy'n gysylltiedig ag Iechyd, megis Nyrsio, Bydwreigiaeth neu Glywedeg, fodloni gofynion proffesiynol y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) a'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ar gyfer y cyrsiau cyn y gallwn eu derbyn. Unwaith i chi dderbyn ein cynnig fel dewis cyntaf/cadarn, bydd y Swyddfa Derbyn (ar gyfer gradd Feddygol Mynediad i Raddedigion) neu'r Ysgol Gwyddor Iechyd (ar gyfer cynlluniau iechyd) yn ysgrifennu atoch yn gofyn i chi gwblhau ffurflenni Asesiad Iechyd a'r Swyddfa Cofnodion Troseddol.

 

Diweddariad diwethaf:
27-06-2016 13:34
Awdur: :
UG Admissions
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Penderfynais ollwng un o'm pynciau Safon Uwch neu Uwch ... (480 views)
  2. Mae fy nghyfeiriad neu fanylion personol eraill wedi newid ... (435 views)
  3. Roeddwn yn dost yn ystod yr arholiadau. A gaiff ... (373 views)
  4. Beth yw "addasiad"? (359 views)
  5. Rwyf wedi cael cynnig lle, a gofynnwyd i mi ... (356 views)
  6. Rwyf nawr wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan. A allaf ... (334 views)
  7. Sut ydw i'n gwneud cais am gymorth ariannol? (330 views)
  8. Rwyf wedi gwneud cais am radd Meddygaeth neu sy'n ... (328 views)

Tags