Penderfynais ollwng un o'm pynciau Safon Uwch neu Uwch Gyfrannol. A oes angen i mi roi gwybod i'r Brifysgol?


Os ydych wedi newid pynciau arholiad o'r rhai a restroch ar eich ffurflen gais, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyn i roi gwybod i ni.  Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, caiff eich cais ei oedi yn yr haf pan gyhoeddir eich canlyniadau wrth i ni geisio dod o hyd i'r canlyniad arholiad sydd ar goll.  Gallai hyn beryglu eich dewis llety.

 

 

Diweddariad diwethaf:
27-06-2016 13:37
Awdur: :
UG Admissions
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Penderfynais ollwng un o'm pynciau Safon Uwch neu Uwch ... (479 views)
  2. Mae fy nghyfeiriad neu fanylion personol eraill wedi newid ... (435 views)
  3. Roeddwn yn dost yn ystod yr arholiadau. A gaiff ... (373 views)
  4. Beth yw "addasiad"? (358 views)
  5. Rwyf wedi cael cynnig lle, a gofynnwyd i mi ... (356 views)
  6. Rwyf nawr wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan. A allaf ... (334 views)
  7. Sut ydw i'n gwneud cais am gymorth ariannol? (330 views)
  8. Rwyf wedi gwneud cais am radd Meddygaeth neu sy'n ... (328 views)

Tags