Roeddwn yn dost yn ystod yr arholiadau. A gaiff hyn ei ystyried?


Dylech ofyn i'ch ysgol neu goleg ysgrifennu i'r Swyddfa Dderbyn i roi gwybod i ni am unrhyw broblemau (salwch neu yn ymwneud ag addysg) a allai effeithio ar eich astudiaethau neu'ch arholiadau.  Atodir yr wybodaeth hon at eich cais a chaiff ei hystyried os na fyddwch yn bodloni telerau eich cynnig pan gyhoeddir canlyniadau'r arholiadau.

 

 

Diweddariad diwethaf:
27-06-2016 13:37
Awdur: :
UG Admissions
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog: 1 (1 Vote)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Penderfynais ollwng un o'm pynciau Safon Uwch neu Uwch ... (479 views)
  2. Mae fy nghyfeiriad neu fanylion personol eraill wedi newid ... (435 views)
  3. Roeddwn yn dost yn ystod yr arholiadau. A gaiff ... (372 views)
  4. Beth yw "addasiad"? (358 views)
  5. Rwyf wedi cael cynnig lle, a gofynnwyd i mi ... (356 views)
  6. Rwyf nawr wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan. A allaf ... (334 views)
  7. Sut ydw i'n gwneud cais am gymorth ariannol? (330 views)
  8. Rwyf wedi gwneud cais am radd Meddygaeth neu sy'n ... (328 views)

Tags