Mae fy nghyfeiriad neu fanylion personol eraill wedi newid ers i mi wneud cais.


Dylech roi gwybod i ni cyn gynted â phosib os bydd unrhyw fanylion personol yn newid. Bydd hyn yn galluogi i ni ddiweddaru'n cofnodion a sicrhau eich bod yn derbyn yr holl wybodaeth a anfonwn at fyfyrwyr Newydd. Os ydych wedi gwneud cais drwy UCAS, rhowch wybod i wasanaethau cwsmeriaid UCAS er mwyn iddynt allu diweddaru'ch cofnodion.

 

 

Diweddariad diwethaf:
27-06-2016 13:38
Awdur: :
UG Admissions
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Penderfynais ollwng un o'm pynciau Safon Uwch neu Uwch ... (480 views)
  2. Mae fy nghyfeiriad neu fanylion personol eraill wedi newid ... (435 views)
  3. Roeddwn yn dost yn ystod yr arholiadau. A gaiff ... (373 views)
  4. Beth yw "addasiad"? (359 views)
  5. Rwyf wedi cael cynnig lle, a gofynnwyd i mi ... (356 views)
  6. Rwyf nawr wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan. A allaf ... (334 views)
  7. Sut ydw i'n gwneud cais am gymorth ariannol? (330 views)
  8. Rwyf wedi gwneud cais am radd Meddygaeth neu sy'n ... (329 views)

Tags