Beth yw "addasiad"?


Mae Addasu yn broses sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd wedi cael canlyniadau gwell na'r disgwyl ailystyried beth a ble i astudio.

I fod yn gymwys i ddefnyddio'r broses Addasu, rhaid bod eich canlyniadau'n well na'r hyn y gofynnwyd amdanynt yn nhelerau'ch cynnig Dewis Cadarnhaol.

Os ydych am ddefnyddio'r broses Addasu, bydd angen i chi 'Gofrestru ar gyfer Addasu' yn gyntaf yn UCAS Track. Bydd gennych uchafswm o bum niwrnod i gofrestru a sicrhau cwrs arall.

Ewch i wefan UCAS am fanylion llawn y broses Addasu a chyngor manwl ar gymhwysedd.

Diweddariad diwethaf:
27-06-2016 13:41
Awdur: :
UG Admissions
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Penderfynais ollwng un o'm pynciau Safon Uwch neu Uwch ... (480 views)
  2. Mae fy nghyfeiriad neu fanylion personol eraill wedi newid ... (435 views)
  3. Roeddwn yn dost yn ystod yr arholiadau. A gaiff ... (373 views)
  4. Beth yw "addasiad"? (358 views)
  5. Rwyf wedi cael cynnig lle, a gofynnwyd i mi ... (356 views)
  6. Rwyf nawr wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan. A allaf ... (334 views)
  7. Sut ydw i'n gwneud cais am gymorth ariannol? (330 views)
  8. Rwyf wedi gwneud cais am radd Meddygaeth neu sy'n ... (328 views)

Tags