Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu?


Ar ôl cael eu derbyn, caiff yr holl apeliadau eu hystyried i ddechrau gan aelodau staff Gwasanaethau Academaidd sydd â phrofiad ac wedi derbyn hyfforddiant priodol (sef “y Pwyllgor Hidlo”).  Gallant benderfynu:

 

 • Ysgrifennu atoch er mwyn gofyn am ragor o wybodaeth;
 • Gwrthod eich apêl neu
 • Gymeradwyo’ch apêl a rhoi canlyniad academaidd priodol ichi neu
 • Gyfeirio’r mater i Fwrdd Apeliadau Academaidd.

 

Byddwch yn derbyn e-bost a fydd yn eich hysbysu o ganlyniad eich apêl ac o’ch hawl i gyflwyno adolygiad terfynol os byddwn yn anfodlon â’r canlyniad.

 

Sylwer yn sgîl y sefyllfa bresennol o ran Covid 19, mae’n debygol y bydd eich apêl yn cael ei hystyried gan y Pwyllgor Hidlo ac nid gan Fwrdd Apeliadau Academaidd.

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 16:25
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (465 views)
 2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (400 views)
 3. Sut gallaf apelio? (392 views)
 4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (372 views)
 5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (359 views)
 6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (253 views)
 7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (245 views)
 8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (243 views)
 9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (239 views)
 10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (234 views)

Tags