Pryd y byddaf yn clywed ble y byddaf yn byw?


  • Os oes gennych gynnig diamod: yn hwyr ym mis Gorffennaf. 
  • Os oes gennych gynnig amodol: ar ôl canlyniadau eich arholiadau - yn achos mwyafrif y myfyrwyr bydd hyn yn golygu yn hwyr ym mis Awst ar ôl eich canlyniadau Safon Uwch. 
  • Byddwn yn cadarnhau i ba lety yr ydych wedi'ch dyrannu iddo pan fydd eich lle yn Abertawe wedi'i gadarnhau yn dilyn eich canlyniadau, pan fydd eich cynnig yn ddiamod.
  • Os ydych yn fyfyriwr yswiriant neu glirio byddwch yn derbyn gwybodaeth ym mis Medi.
Diweddariad diwethaf:
24-06-2016 11:27
Awdur: :
Residential Services
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.