Beth os nad ydw i'n hapus yn fy ystafell?


  • Os ydych am newid ystafelloedd o fewn eich preswylfa bresennol, neu symud i breswylfa arall, neu os nad ydych yn hapus yn eich llety am unrhyw reswm, yna dylech alw i mewn i Wasanaethau Preswyl a chwblhau ffurflen gais am Drosglwyddiad.  Os yw'r sefyllfa'n fwy difrifol, cewch ofyn am gael siarad yn breifat â rhywun a fydd yn gallu gwrando arnoch a rhoi cyngor i chi.
  • Ni ellir cyflwyno ceisiadau trosglwyddo ystafell yn ystod wythnos gyntaf y sesiwn. 
  • Pan fo ystafell addas ar gael, byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn neu drwy e-bost.  Bydd cyfle gennych i edrych ar yr ystafell newydd cyn penderfynu os ydych am symud.
  • Weithiau mae'n bosib gwneud trosglwyddiadau o fewn ychydig ddyddiau neu ychydig wythnosau.  Fodd bynnag, efallai y bydd rhaid i chi aros sawl wythnos, neu fisoedd hyd yn oed, os nad oes unrhyw ystafelloedd addas ar gael.
Diweddariad diwethaf:
24-06-2016 11:33
Awdur: :
Residential Services
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.