Os ydw i'n llofnodi contract ar gyfer Eiddo a Reolir gan y Brifysgol, ydw i wedi ymrwymo am y flwyddyn gyfan?


Ydych, os ydych wedi llofnodi contract cyfreithiol sy’n para tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Dim ond yn yr achosion canlynol y gallwch gael eich rhyddhau o’ch contract preswyl:

• Nid ydych wedi’ch cofrestru fel myfyriwr yn y Brifysgol bellach.
• Mae cyflwr meddygol gennych sy'n gwneud y llety'n anaddas i chi. (Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn.)
• Daethpwyd o hyd i fyfyriwr amgen addas i gymryd y llety.

Diweddariad diwethaf:
23-06-2016 15:41
Awdur: :
SAS Lettings
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwyf wedi colli fy allwedd, o ble caf i ... (477 views)
  2. Sut ydw i'n rhoi gwybod am broblem cynnal a ... (347 views)
  3. Sut allaf gael rhestr o lety yn y sector ... (336 views)
  4. Pa mor bell mae'r llety o'r Brifysgol? (335 views)
  5. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn hapus â'm ... (333 views)
  6. Pryd mae fy nghontract yn cychwyn? (327 views)
  7. Os ydw i'n llofnodi contract ar gyfer Eiddo a ... (327 views)
  8. A ddarperir cyswllt â'r rhyngrwyd yn yr eiddo? (317 views)
  9. Pryd caiff y rhent ei dynnu o'm cyfrif banc? ... (309 views)
  10. A yw biliau wedi'u cynnwys yn y rhent? (308 views)

Tags