Beth sy’n digwydd os nad wyf yn hapus â'm hystafell?


Os ydych yn ystyried symud o'r llety, cynghorir yn gryf i chi gysylltu â SAS. Os ydych am newid ystafell yn eich eiddo cyfredol, neu symud i eiddo arall a reolir gan y Brifysgol, dylech ddod i SAS a chwblhau Ffurflen Cais am Drosglwyddo. Os yw’r sefyllfa’n fwy difrifol, gallwch wneud cais i siarad â rhywun yn breifat, a fydd yn gallu gwrando arnoch a rhoi cyngor i chi.

 

Diweddariad diwethaf:
23-06-2016 15:43
Awdur: :
SAS Lettings
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwyf wedi colli fy allwedd, o ble caf i ... (477 views)
  2. Sut ydw i'n rhoi gwybod am broblem cynnal a ... (348 views)
  3. Sut allaf gael rhestr o lety yn y sector ... (336 views)
  4. Pa mor bell mae'r llety o'r Brifysgol? (336 views)
  5. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn hapus â'm ... (333 views)
  6. Pryd mae fy nghontract yn cychwyn? (328 views)
  7. Os ydw i'n llofnodi contract ar gyfer Eiddo a ... (328 views)
  8. A ddarperir cyswllt â'r rhyngrwyd yn yr eiddo? (317 views)
  9. Pryd caiff y rhent ei dynnu o'm cyfrif banc? ... (309 views)
  10. A yw biliau wedi'u cynnwys yn y rhent? (308 views)

Tags