Pam mae'n angenrheidiol?


Mae cydberthynas rhwng ymrwymiad a pherfformiad. Po fwyaf byddwch yn ymrwymo, gorau y byddwch chi'n gwneud. Yn ogystal, mae'r cyrff sy'n ariannu ac yn noddi myfyrwyr yn mynnu bod y Brifysgol yn casglu data am gyfranogiad . Mae'r broses monitro cyfranogiad yn rhoi rhybudd i ni am fyfyrwyr y gallai fod angen help arnynt.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:15
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (322 views)
  2. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (322 views)
  3. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (317 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (315 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (308 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (305 views)
  7. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (304 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (299 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (297 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (289 views)

Tags