Sut y caiff cyfranogiad ei fonitro?


Caiff cyfranogiad ei fonitro drwy amrywiaeth o ffynonellau data a fydd yn cynnwys, er nad yw'n gyfyngedig i, sesiynau dysgu rhithwyr ac wyneb yn wyneb a grwpiau astudio a gweithgarwch yn Canvas er mwyn nodi'r adnoddau yr edrychwyd arnynt a'r e-adnoddau o'r llyfrgell a gyrchwyd.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:15
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (294 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (293 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (290 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (287 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (280 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (280 views)
  7. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (275 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (275 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (273 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (266 views)

Tags