Beth os byddaf yn ymgymryd ag ymchwil i ffwrdd o Abertawe?


Cysylltwch â'ch Ysgol/Coleg i drafod gwneud cais i astudio o bell. Bydd rhaid gwneud trefniadau gyda nhw i barhau â'ch sesiynau goruchwylio cyn gadael Abertawe. Dylid parhau i gynnal y sesiynau hyn gan ddefnyddio dulliau gwahanol (e.e. Zoom) pan na fydd yn bosib eu cynnal wyneb yn wyneb.


Rhaid i fyfyrwyr ar fisa Llwybr Myfyrwyr Haen 4 gynnal o leiaf 50% o'u sesiynau goruchwylio yn bersonol neu drwy ddull addas arall (e.e. Zoom) bob semester academaidd, oni bai y caiff ei gytuno gyda'r Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyrwyr.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:38
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (326 views)
  2. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (323 views)
  3. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (323 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (319 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (310 views)
  6. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (308 views)
  7. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (308 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (301 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (299 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (292 views)

Tags