Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio.


Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio.

 • Herio barn academaidd neu broffesiynol yr Arholwyr.  Mae hyn yn cynnwys eu penderfyniad i roi marc penodol ichi.

 • Siom gyda chanlyniad (e.e. marc/dosbarth) lle mae’r marciau wedi eu cofnodi’n gywir, mae’r rheoliadau asesu wedi eu dilyn yn gywir, a lle nad oes tystiolaeth o anghysondeb materol.

 • Materion sy’n destun cwyn, er enghraifft materion ynghylch goruchwylio, adborth, neu ddarparu gwasanaethau gan y Brifysgol gan gynnwys addysgu a chefnogaeth.  Os ydych am godi cwyn am faterion o’r fath, gweler gweithdrefn Gwynion y Brifysgol drwy ddilyn y ddolen hon.

 • Cwestiynu cywirdeb marciau. Mae gan y Brifysgol weithdrefn wahanol ar gyfer hyn, y gallwch ddod o hyd iddi yma .

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 15:19
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (464 views)
 2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (399 views)
 3. Sut gallaf apelio? (391 views)
 4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (369 views)
 5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (357 views)
 6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (247 views)
 7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (243 views)
 8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (242 views)
 9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (238 views)
 10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (232 views)

Tags