Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl arfaethedig?


Mae Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr ar gael i gynorthwyo ac i gynghori myfyrwyr, yn gyfrinachol, ynghylch Apeliadau ac mae’n wasanaeth di-dâl ar gyfer myfyrwyr. Gallwch gysylltu â’r Ganolfan Gyngor drwy e-bostio: advice@swansea-union.co.uk

 

Os oes gennych gwestiynau eraill am y Weithdrefn Apeliadau, cysylltwch â’r Gwasanaethau Academaidd drwy e-bostio: studentcases@abertawe.ac.uk.

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 14:51
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (464 views)
  2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (400 views)
  3. Sut gallaf apelio? (391 views)
  4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (369 views)
  5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (358 views)
  6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (248 views)
  7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (244 views)
  8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (242 views)
  9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (239 views)
  10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (232 views)

Tags