Pam mae'n angenrheidiol?


Mae cydberthynas rhwng ymrwymiad a pherfformiad. Po fwyaf byddwch yn ymrwymo, gorau y byddwch chi'n gwneud. Yn ogystal, mae'r cyrff sy'n ariannu ac yn noddi myfyrwyr yn mynnu bod y Brifysgol yn casglu data am gyfranogiad . Mae'r broses monitro cyfranogiad yn rhoi rhybudd i ni am fyfyrwyr y gallai fod angen help arnynt.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:15
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (308 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (303 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (300 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (296 views)
  5. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (290 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (290 views)
  7. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (288 views)
  8. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (284 views)
  9. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (283 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (278 views)

Tags