Beth os ydw i ar raglen broffesiynol?


Mae gofynion proffesiynol ynghlwm wrth rai rhaglenni Meddygaeth a'r Gwyddorau Dynol ac Iechyd, sy'n golygu bod rhaid i chi fynd i bob sesiwn ddysgu. Yn achos y rhaglenni hyn, gallai'r broses ffurfiol ddechrau os ydych yn colli unrhyw sesiwn heb reswm. Bydd eich Coleg yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ofynion.

Diweddariad diwethaf:
07-05-2020 15:51
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (327 views)
  2. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (325 views)
  3. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (324 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (319 views)
  5. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (313 views)
  6. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (312 views)
  7. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (308 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (301 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (300 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (295 views)

Tags