Beth yw adborth ar fodiwlau?


Cyfle i fyfyrwyr ddarparu adborth cadarnhaol a negyddol ar eu modiwlau unigol fel y gellir rhoi gwelliannau ar waith lle mae eu hangen i gefnogi dysgu'r myfyrwyr yn well. 

Mae'r holl ymatebion yn ddienw

Mae'r arolwg yn rhoi cyfle i chi ddarparu adborth ar eich modiwl cyfan, ar aelodau staff unigol, ac i ddarparu manylion ychwanegol yn y cwestiynau testun rhydd.  

Cynhelir arolygon ar ddiwedd pob modiwl.  Gellir eu cynnal yng nghanol modiwl hefyd i roi gwybodaeth ac adborth mwy amserol i'r tîm. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r tudalennau gwe am adborth ar fodiwlau:

Staff: https://staff.swansea.ac.uk/professional-services/academic-services/student-partnership/module-feedback/

Myfyrwyr: https://myuni.swansea.ac.uk/student-voice/module-feedback/

Diweddariad diwethaf:
18-09-2019 12:12
Awdur: :
Katrin James-Langford
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwyf wedi gwneud camgymeriad yn fy adborth ar fodiwl, ... (272 views)
  2. Beth yw adborth ar fodiwlau? (197 views)
  3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adborth canol modiwl ac adborth ... (195 views)
  4. Pwy sy'n gallu gweld y data? (191 views)
  5. Mae myfyriwr wedi gwneud sylw sy'n sarhus. Sut gallaf ... (191 views)
  6. Beth mae'r brifysgol yn ei wneud gyda'm hadborth? (189 views)
  7. Ni allaf gael mynediad i arolwg adborth ar fodiwlau ... (186 views)

Tags