Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adborth canol modiwl ac adborth ar ddiwedd modiwl?


Mae'n orfodol casglu adborth ar ddiwedd pob modiwl, ac eithrio modiwlau traethawd estynedig/prosiect mawr a modiwlau byr.  Mae set safonol o gwestiynau ar gyfer pob modiwl yn yr arolwg, gan gynnwys cwestiynau ynghylch tri dangosydd perfformiad sy'n llywio'r data ar gyfer Adolygiadau Datblygiad Proffesiynol (PDR) staff academaidd. 

Mae adborth diwedd modiwl yn cael ei gasglu yn ystod 4-6 wythnos olaf modiwl, mewn unrhyw dymor.  

Mae casglu adborth yng nghanol modiwl yn wirfoddol ar gyfer pob modiwl.  Ceir set o gwestiynau a awgrymir ar gyfer arolygon canol modiwl ond caiff Colegau greu cwestiynau pwrpasol os dymunant wneud hynny.  Fodd bynnag, saith cwestiwn yw'r nifer uchaf a ganiateir. 

Nid yw adborth canol modiwl yn cyfrannu at y broses PDR. 

Mae adborth canol modiwl yn cael ei gasglu yng nghanol modiwl, mewn unrhyw dymor. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r tudalennau gwe am adborth ar fodiwlau:

Staff: https://staff.swansea.ac.uk/professional-services/academic-services/student-partnership/module-feedback/

Myfyrwyr: https://myuni.swansea.ac.uk/student-voice/module-feedback/

Diweddariad diwethaf:
18-09-2019 12:20
Awdur: :
Katrin James-Langford
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwyf wedi gwneud camgymeriad yn fy adborth ar fodiwl, ... (272 views)
  2. Beth yw adborth ar fodiwlau? (198 views)
  3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adborth canol modiwl ac adborth ... (195 views)
  4. Pwy sy'n gallu gweld y data? (192 views)
  5. Mae myfyriwr wedi gwneud sylw sy'n sarhus. Sut gallaf ... (192 views)
  6. Beth mae'r brifysgol yn ei wneud gyda'm hadborth? (189 views)
  7. Ni allaf gael mynediad i arolwg adborth ar fodiwlau ... (186 views)

Tags