Beth mae'r brifysgol yn ei wneud gyda'm hadborth?


Darperir y data dienw i ddarlithwyr a chydlynwyr modiwlau mewn fformat pdf, gan gynnwys data rhifiadol a'r sylwadau testun rhydd.  Bydd tîm y rhaglen yn gwneud eu gorau i fynd i'r afael â'r materion a godir, nodi meysydd i'w gwella a chydnabod meysydd lle ceir arfer da. 

Mae'r data dienw'n cael ei ddarparu hefyd i Adnoddau Dynol fel rhan o'r broses Adolygiad Datblygiad Proffesiynol (PDR) a dyrchafiadau ar gyfer staff academaidd. 

Mae canlyniadau adborth ar fodiwlau'n cael eu darparu i'r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd hefyd i'w cynnwys yn y broses adolygu rhaglenni.  Unwaith eto, mae'r data hwn ar ffurf ddienw. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r tudalennau gwe am adborth ar fodiwlau:

Staff: https://staff.swansea.ac.uk/professional-services/academic-services/student-partnership/module-feedback/

Myfyrwyr: https://myuni.swansea.ac.uk/student-voice/module-feedback/

Diweddariad diwethaf:
18-09-2019 12:23
Awdur: :
Katrin James-Langford
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwyf wedi gwneud camgymeriad yn fy adborth ar fodiwl, ... (272 views)
  2. Beth yw adborth ar fodiwlau? (197 views)
  3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adborth canol modiwl ac adborth ... (195 views)
  4. Pwy sy'n gallu gweld y data? (191 views)
  5. Mae myfyriwr wedi gwneud sylw sy'n sarhus. Sut gallaf ... (191 views)
  6. Beth mae'r brifysgol yn ei wneud gyda'm hadborth? (188 views)
  7. Ni allaf gael mynediad i arolwg adborth ar fodiwlau ... (185 views)

Tags