Pwy sy'n gallu gweld y data?


Mae'r data dienw'n cael ei ddarparu i'r bobl ganlynol ar y ffurfiau canlynol:

Darlithwyr: Adroddiad pdf rhannol sy'n cynnwys sgorau cyfartalog ar gyfer y modiwl cyfan a'u sgorau penodol nhw fel darlithwyr. 

Cydlynwyr Modiwl: Adroddiad pdf llawn sy’n cynnwys sgorau cyfartalog ar gyfer y modiwl cyfan, sgorau darlithwyr unigol a'r sylwadau testun rhydd.

Cyfarwyddwyr Rhaglen a Phenaethiaid Adran: Adroddiad pdf llawn sy’n cynnwys sgorau cyfartalog ar gyfer y modiwl cyfan, sgorau darlithwyr unigol a'r sylwadau testun rhydd ar gais. 

Cyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu: Adroddiad pdf llawn sy’n cynnwys sgorau cyfartalog ar gyfer y modiwl cyfan, sgorau darlithwyr unigol a'r sylwadau testun rhydd. Maent hefyd yn derbyn trosolwg o'r Coleg cyfan. 

Penaethiaid Coleg: Adroddiad pdf llawn sy’n cynnwys sgorau cyfartalog ar gyfer y modiwl cyfan, sgorau darlithwyr unigol a'r sylwadau testun rhydd. Maent hefyd yn derbyn trosolwg o'r Coleg cyfan. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r tudalennau gwe am adborth ar fodiwlau:

Staff: https://staff.swansea.ac.uk/professional-services/academic-services/student-partnership/module-feedback/

Myfyrwyr: https://myuni.swansea.ac.uk/student-voice/module-feedback/

Diweddariad diwethaf:
18-09-2019 12:24
Awdur: :
Katrin James-Langford
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwyf wedi gwneud camgymeriad yn fy adborth ar fodiwl, ... (272 views)
  2. Beth yw adborth ar fodiwlau? (198 views)
  3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adborth canol modiwl ac adborth ... (195 views)
  4. Pwy sy'n gallu gweld y data? (191 views)
  5. Mae myfyriwr wedi gwneud sylw sy'n sarhus. Sut gallaf ... (191 views)
  6. Beth mae'r brifysgol yn ei wneud gyda'm hadborth? (189 views)
  7. Ni allaf gael mynediad i arolwg adborth ar fodiwlau ... (186 views)

Tags