Mae myfyriwr wedi gwneud sylw sy'n sarhus. Sut gallaf roi gwybod amdano?


Os ydych chi'n dod ar draws sylw sy'n sarhaus, cysylltwch â'ch Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu a fydd yn cyfeirio'r mater i modulefeedback@abertawe.ac.uk a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd.  Os bydd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd o’r farn bod y sylw’n sarhaus, caiff achos ei agor gan y tîm Achosion Myfyrwyr a fydd yn cysylltu'n uniongyrchol â'r myfyriwr.

Mae Côd Ymddygiad y myfyrwyr yn nodi: 'Hysbysir myfyrwyr na ddylid gwneud sylwadau anghwrtais na difenwol ac y byddwn yn cymryd camau yn erbyn unrhyw fyfyriwr sy'n gwneud hynny.'

Ni chaiff gwybodaeth am fyfyrwyr ei rhoi i'r darlithydd, Cydlynydd y Modiwl, y Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu na'r Pennaeth Coleg.  

Diweddariad diwethaf:
18-09-2019 12:36
Awdur: :
Katrin James-Langford
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Rwyf wedi gwneud camgymeriad yn fy adborth ar fodiwl, ... (272 views)
  2. Beth yw adborth ar fodiwlau? (198 views)
  3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adborth canol modiwl ac adborth ... (195 views)
  4. Pwy sy'n gallu gweld y data? (192 views)
  5. Mae myfyriwr wedi gwneud sylw sy'n sarhus. Sut gallaf ... (191 views)
  6. Beth mae'r brifysgol yn ei wneud gyda'm hadborth? (189 views)
  7. Ni allaf gael mynediad i arolwg adborth ar fodiwlau ... (186 views)

Tags