Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd?


Mae’r daflen hon yn rhoi atebion i gwestiynau cyffredin ynghylch Gweithdrefn Apeliadau Academaidd y Brifysgol. Mae’r weithdrefn lawn ar gael gan y Gwasanaethau Academaidd neu fe’i ceir ar-lein yn:

https://myuni.swansea.ac.uk/cy/bywyd-academaidd/apeliadau-academaidd/

 

Yn ystod y cyfnod presennol bydd y Brifysgol yn gweithredu’r Weithdrefn Apeliadau Academaidd yn hyblyg, gan gydnabod y gallai fod anawsterau gan fyfyrwyr wrth gyflwyno ceisiadau amgylchiadau esgusodol cyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi.

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 14:52
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (461 views)
  2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (398 views)
  3. Sut gallaf apelio? (388 views)
  4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (367 views)
  5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (355 views)
  6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (246 views)
  7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (241 views)
  8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (240 views)
  9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (237 views)
  10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (229 views)

Tags