Beth os ydw i ar raglen broffesiynol?


Mae gofynion proffesiynol ynghlwm wrth rai rhaglenni Meddygaeth a'r Gwyddorau Dynol ac Iechyd, sy'n golygu bod rhaid i chi fynd i bob sesiwn ddysgu. Yn achos y rhaglenni hyn, gallai'r broses ffurfiol ddechrau os ydych yn colli unrhyw sesiwn heb reswm. Bydd eich Coleg yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ofynion.

Diweddariad diwethaf:
07-05-2020 15:51
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (309 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (306 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (304 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (299 views)
  5. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (292 views)
  6. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (291 views)
  7. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (289 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (285 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (285 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (278 views)

Tags