Allaf ofyn i’m Coleg gofnodi fy mhresenoldeb ar fy rhan os ydw i wedi anghofio fy ngherdyn?


Nid oes modd cofnodi’ch presenoldeb ar ôl y digwyddiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn sganio’ch cerdyn yn y sesiwn ddysgu gynlluniedig nesaf.

Diweddariad diwethaf:
07-05-2020 16:02
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (309 views)
  2. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (309 views)
  3. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (309 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (302 views)
  5. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (295 views)
  6. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (292 views)
  7. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (292 views)
  8. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (289 views)
  9. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (288 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (281 views)

Tags