Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio?


Os nad yw’r darllenydd cardiau yn dangos eich enw ac/neu’n bipian pan yr ydych yn sweipio eich cerdyn, mae’n debygol bod yna broblem gyda’r darllenydd. Parhewch i sweipio eich cerdyn a chysylltwch â’ch Swyddfa Coleg er mwyn adrodd am y diffyg.

Diweddariad diwethaf:
07-05-2020 16:05
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (309 views)
  2. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (309 views)
  3. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (309 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (301 views)
  5. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (294 views)
  6. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (292 views)
  7. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (291 views)
  8. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (289 views)
  9. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (288 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (281 views)

Tags