Beth yw amgylchiadau esgusodol?


Mae’r term amgylchiadau esgusodol yn cyfeirio at anawsterau/problemau dros dro neu dymor byr sy’n effeithio arnoch chi.  Er enghraifft:

 • Damwain neu salwch difrifo
 • Straen/gorbrydyer
 • Marwolaeth ffrind neu berthynas agos
 • Problemau personol
 • Problemau teuluol megis ysgariad  

Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall myfyrwyr gael anawsterau penodol yn ystod y cyfnod presennol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol:

 


Gweithio o bell:

Gallai myfyrwyr gael anawsterau wrth weithio o bell, megis cyrchu deunyddiau. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau am amgylchiadau esgusodol ar sail anawsterau technegol, gan gynnwys Wi-Fi, mynediad at systemau, methiant a chyfyngiadau technoleg.

 

Hunan-ynysu:

Gall hunan-ynsyu effeithio ar allu myfyriwr i gwblhau neu gyflwyno darn o waith. Bydd y Brifysgol yn derbyn hunanardystio am hyd at 14 diwrnod calendr ar gyfer hunan-ynysu.

 

Cyfrifoldebau gofalu/anawsterau domestig:

Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall myfyrwyr fod â chyfrifoldebau gofalu neu y gallant wynebu anawsterau domestig sy’n effeithio ar eu gallu i baratoi ar gyfer asesiadau neu i ymgymryd â’r asesiadau hynny yn ystod y cyfnod hwn. Bydd y Brifysgol yn ystyried y ceisiadau hyn â chydymdeimlad.

Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 14:18
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog: 4 (1 Vote)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (338 views)
 2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (333 views)
 3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (323 views)
 4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (302 views)
 5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (292 views)
 6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (285 views)
 7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (283 views)
 8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (282 views)
 9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (241 views)
 10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (228 views)

Tags