Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol?


Nid yw’r Brifysgol yn derbyn yr enghreifftiau canlynol fel amgylchiadau esgusodol

 • Mân anhwylderau megis pen tost ac annwyd
 • Rhwymedigaethau cymdeithasol
 • Mân anafiadau
 • Camddarllen cyfarwyddiadau asesu
 • Diffyg rheoli amser e.e. Dechreuais i ar fy aseiniad ar y funud olaf
 • Salwch hir dymor neu anabledd y mae’r Brifysgol eisoes wedi’i asesu ac wedi darparu ar ei gyfer
Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 14:20
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (334 views)
 2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (329 views)
 3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (322 views)
 4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (299 views)
 5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (290 views)
 6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (282 views)
 7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (280 views)
 8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (278 views)
 9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (237 views)
 10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (226 views)

Tags