Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y dylwn i ei wneud?


Yn y lle cyntaf dylech bob amser siarad â’ch Ysgol/Coleg am eich anawsterau. Mae’n bosib y byddant yn gallu cynnig cymorth neu eich cyfeirio at rywun arall a all helpu. 

Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 14:21
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (335 views)
  2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (330 views)
  3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (322 views)
  4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (299 views)
  5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (290 views)
  6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (282 views)
  7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (280 views)
  8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (278 views)
  9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (238 views)
  10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (226 views)

Tags