Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol yn ystod cyfnod arholiadau ychwanegol mis Awst oherwydd amgylchiadau esgusodol?


Os nad ydych yn gallu sefyll arholiad (a oedir neu atodol) yn ystod cyfnod arholiadau ychwanegol mis Awst, ni fyddwch yn gallu gohirio'ch arholiad.   Sylwer, fodd bynnag, ei bod yn fanteisiol i chi roi gwybod i'ch Coleg am eich amgylchiadau esgusodol cyn neu o fewn pum niwrnod gwaith i'r arholiad (gan gynnwys tystiolaeth ategol), oherwydd gellir cyflwyno'r wybodaeth hon i'r Bwrdd Arholi Mis Medi.  Bydd y Bwrdd Arholi Mis Medi yn gwneud penderfyniad ynghylch eich dilyniant/dyfarniad wedi ystyried eich amgylchiadau esgusodol ac yn unol â'ch perfformiad academaidd cyffredinol.  SYLWER  - Ni fydd rhoi gwybod am amgylchiadau esgusodol yn golygu codi eich marciau.  Bydd y rheoliadau asesu arferol yn ddilys, ac ni chewch symud ymlaen i lefel/rhan nesaf eich astudiaethau ac ni fyddwch yn gymwys am ddyfarniad os nad ydych wedi bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer dilyniant/dyfarniad.  Bydd angen, felly, i chi ailadrodd lefel y modiwlau a fethwyd.

Diweddariad diwethaf:
19-06-2018 15:39
Awdur: :
Hannah Winter
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (338 views)
  2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (333 views)
  3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (323 views)
  4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (302 views)
  5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (292 views)
  6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (285 views)
  7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (284 views)
  8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (282 views)
  9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (241 views)
  10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (228 views)

Tags