Manylion cyswllt ar gyfer cymorth a chyngor


Ysgol/Coleg

Bydd staff yn eich Ysgol/Coleg yn gallu eich cynorthwyo a’ch cynghori ar weithdrefnau.

Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr

Mae Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth:

Gwasanaethau Lles - wellbeing@abertawe.ac.uk

Arian@bywydcampws- money.campuslife@abertawe.ac.uk

Gwasanaethau Myfyrwyr Rhyngwladol - international.campuslife@abertawe.ac.uk

Swyddfa Anableddau – disability@abertawe.ac.uk

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau uchod, ewch i:

https://myuni.swansea.ac.uk/support-wellbeing/  neu edrychwch ar Blackboard.

Gwasanaethau Academaidd

Gall Gwasanaethau Academaidd gynnig cyngor ar reoliadau, gweithdrefnau, gohirio a thynnu’n ôl. Cysylltwch â myunihub@abertawe.ac.uk.

Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr

Gall Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr helpu gyda materion yn ymwneud â thai, teuluoedd ac anawsterau personol, dyled, arian, cyflogaeth a materion academaidd.  Cysylltwch ag advice@swansea-union.co.uk.

Ceir y Polisi Amgylchiadau Esgusodol llawn ar-lein yn:

https://myuni.swansea.ac.uk/academic-life/academic-regulations/aqs-policies/policy-on-extenuating-circumstances/

Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 15:40
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (335 views)
  2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (330 views)
  3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (322 views)
  4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (299 views)
  5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (290 views)
  6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (282 views)
  7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (280 views)
  8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (278 views)
  9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (238 views)
  10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (226 views)

Tags