Ble i fynd am gymorth/cyngor


Ysgol/Coleg

Bydd eich ysgol/coleg yn clustnodi Mentor Academaidd i chi.  Nodwch fanylion cyswllt eich Mentor a chysylltwch ag ef/hi os cewch unrhyw broblemau yn ymwneud a'ch astudiaethau.

Yn ogystal, gall staff yn swyddfa myfyrwyr eich Ysgol/Coleg roi cymorth a chyngor i chi ar weithdrefnau.

 

Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr

Mae Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol yn cynnig ystod eang o gymorth:

Gwasanaethau Lles - wellbeing@abertawe.ac.uk

arian@bywydcampws - money.campuslife@abertawe.ac.uk

Swyddfa Anableddau - anabledd@abertawe.ac.uk

Am ragor o wybodaeth ynglyn a'r gwasanaethau uchod, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/assessment-and-progress/extenuating-circumstances-policy/6-coursework-in-a-year-assessment neu ar Blackboard

 

Gwasanaethau Academaidd

Gall Gwasanaethau Academaidd gynnig cyngor ar reoliadau, gweithdrefnau, atal, tynnu'n ol.  Cysylltwch a myunihub@swansea.ac.uk

 

Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr

Gall Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr helpu gyda materion sy'n ymwneud a thai, teulu ac anawsterau personol, dyled, arain, cyflogaeth a materion academaidd.  Cysylltwch as advice@swansea-union.co.uk

Mae'r polisi llawn ar gael ar-lein yn: http://www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/assessment-and-progress/extenuating-circumstances-policy/6-coursework-in-year-assessment/

Diweddariad diwethaf:
23-07-2019 14:02
Awdur: :
Katrin James-Langford
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (335 views)
  2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (330 views)
  3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (322 views)
  4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (299 views)
  5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (291 views)
  6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (283 views)
  7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (280 views)
  8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (278 views)
  9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (238 views)
  10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (226 views)

Tags