Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais?


Byddwch yn ymwybodol bod asesiadau amgen bellach wedi’u trefnu yn lle arholiadau ar y safle.

Felly, Ysgolion/Colegau fydd bellach yn ystyried yr holl geisiadau am amgylchiadau esgusodol.

Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 14:31
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (338 views)
  2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (333 views)
  3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (323 views)
  4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (303 views)
  5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (292 views)
  6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (285 views)
  7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (284 views)
  8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (282 views)
  9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (241 views)
  10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (228 views)

Tags