Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys cymysg yn ymddangos?


CYFARWYDDWYR CLICIWCH YMA

Weithiau yn Blackboard byddwch yn cael rhybudd cynnwys cymysg fel hyn; (bydd hyn dim ond yn debygol o weithio yn Internet Explorer nawr gan fod fersiynau diweddarach o Firefox/Chrome yn ei gwneud hi bron yn amhosib i’w newid - maen nhw’n gwrthod dangos y cynnwys cymysg yn gyfan gwbl.; Yr ateb yn y tymor byr yw defnyddio Internet Explorer neu de-glicio ar ddolen gyswllt a dewis "open in new window" ond gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn tynnu sylw eich darlithydd at yr erthygl hon ac i’r ddolen gyswllt uchod fel bod modd iddynt olygu eu dolenni cyswllt

Mae hyn yn digwydd gan fod Blackboard yn Wefan Ddiogel ond yn aml ceir dolenni cyswllt at wefannau arferol nad oes ganddynt ddiogelwch SSL. Mae hyn yn ddigwyddiad arferol ac mae bob amser yn iawn i glicio YES.
Yn Internet Explorer gallwch atal y neges hon rhag ymddangos drwy glicio ar tools yn y ddewislen eitemau / Internet Options a dewis y TAB diogelwch

Dewiswch Custom level ac yna sgroliwch i lawr y rhestr yn y sgrin nesaf i alluogi arddangos y cynnwys cymysg fel sydd wedi’i ddangos isod - yna cliciwch OK ac OK eto ar y sgrin gadarnhau.

Ar ambell i gyfrifiadur sy’n eiddo i’r brifysgol mae’n bosib na fydd gennych yr hawliau angenrheidiol i allu newid hyn yn barhaol

CYFARWYDDWYR
O ganlyniad i’r ffordd y mae porwyr modern yn newid, dylai eu cysylltiadau diogelwch at gynnwys a roddir yn Blackboard fynd yn ddelfrydol at safle sy’n dechrau HTTPS://; (safle diogel) yn hytrach na HTTP:// (safle anniogel). Mae Blackboard yn amlwg yn amgylchedd diogel.; Yn y gorffennol roedd hi’n bosib gwneud y newidiadau a ddangosir uchod ond yn fwy ac yn fwy erbyn hyn, nid yw porwyr yn caniatáu i chi wneud hyn, neu maen nhw’n cuddio’r rheolyddion rhywle sy’n anodd dod o hyd iddynt.; Argymhellir y dylai’r holl gysylltiadau at gynnwys yn Blackboard fynd at safle diogel.; Mae gan nifer o wefannau opsiynau diogel amgen i’r cyfeiriad www. Er enghraifft os ydych yn teipio HTTPS://www.youtube.com byddwch yn cael eich cludo yn awtomatig at safle diogel youtube a bydd clo bach yn ymddangos o flaen yr url.; Fodd bynnag yn achos gwefannau eraill, megis y BBC, nid yw hyn yn digwydd ac os ydych yn teipio HTTPS o flaen eu cyfeiriad cewch eich ailgyfeirio at y safle http arferol (heb fod clo yn ymddangos).; Os nad ydych yn siŵr am y safle yna ceisiwch ei agor yn gyntaf mewn porwr gan ddefnyddio HTTPS://; ac yna cyfeiriad y safle.; Os oes ganddo URL diogel yna bydd HTTPS yn aros a bydd y clo yn ymddangos - dyma’r un y dylech ei ddefnyddio fel dolen gyswllt yn Blackboard.; Os nad oes ganddo safle diogel byddwch naill ai’n derbyn neges gwall neu bydd y safle yn agor heb HTTPS neu’r Clo - yn yr achos hwn gosodwch y ddolen gyswllt i agor mewn ffenestr arall neu dywedwch wrth ddefnyddwyr i dde-glicio a’i hagor mewn ffenestr newydd.


FIDEOS eSTREAM DDIM YN ARDDANGOS
Dylai gwasanaethau sy’n integreiddio gyda Blackboard gael eu gosod i fynd at safleoedd HTTPS yn awtomatig ond mae’n bosib y byddwch yn canfod na fydd fideos a lwythir o eStream cyn mis Medi 2013 yn agor mewn ambell i borwr (Firefox neu Chrome) – os ydych yn gweld bod hyn yn digwydd mae’n hawdd i’w gywiro.;
1) Dewch o hyd i’r eitem yn Blackboard a chliciwch ar y botwm gwymplen golygu i ddewis edit
2) Peidiwch â gwneud unrhyw newidiadau yn y golygydd WYSIWYG – yn hytrach, edrychwch am y ddolen gyswllt "HTML" yn y bar offer a chliciwch ar hyn i agor y cod HTML mewn ffenestr naidlen
3) Er bod y cod yn gallu edrych yn gymhleth dim ond un peth sydd angen i chi ddod o hyd iddo ef y ddolen gyswllt at y fideo sydd fel arfer yn 3ydd llinell y testun ac sy’n dechrau; src="http://videostream.swan.ac.uk...........";;; Y CYFAN sydd angen i chi ei wneud yw clicio rhwng y "p" a’r colon ac ychwanegu’r llythyr s;; - fel ei fod yn darllen; src="https://videostream.swan.ac.uk"; yna cliciwch y botwm diweddaru ar waelod y ffenestr a dylai’r ffenestr gau
4) Nawr gwasgwch y botwm cyflwyno yn y brif ffenestr olygu ac mae’r cyfan wedi’i wneud.
5) I wneud yn siŵr ei fod yn gweithio ceisiwch wylio’r fideo yn Blackboard gan ddefnyddio porwr nad oedd yn ei ddangos o’r blaen – e.e. Firefox.
OS ydych yn gwneud smonach ohoni – peidiwch â phoeni – dilëwch yr holl eitem yn Blackboard a ceisiwch ei greu unwaith eto gan ddefnyddio’r cymysgydd eStream y gallwch ddod o hyd iddo dan y botwm adeiladu cynnwys

Tags: estream, mixed content
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 10:54
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85350 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23911 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13230 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6574 views)

Tags