Cyflwyniad i Flogiau yn Blackboard


Mae Logiau Gwe, a adnabyddir fel Blogiau, yn darparu fformat arddull ddyddiadur lle y gall defnyddwyr cyrsiau ychwanegu cofnodion wedi’u ffurfio o destun, a all hefyd gynnwys lluniau, neu ffeiliau eraill. Gellir defnyddio Blogiau am amrywiaeth o ddibenion, megis darparu newyddion, fel dyddiadur personol, neu fel modd o roi gwybod i ddarllenwyr am gynnydd ar brosiect.

Oherwydd eu natur adlewyrchol mae blogiau’n offerynnau defnyddiol y gellir eu defnyddio o fewn dysgu ac addysgu.

O fewn eich modiwl (ac ym maes y cwrs lle yr ydych am gadw eich blog, e.e. Dogfennau Cwrs), cliciwch ar “Tools”

Dewiswch "Campus Pack Blog" o’r gwymplen:

Rhowch y manylion i mewn fel sydd angen, gan gynnwys enw a disgrifiad o’ch blog:

Llenwch y manylion a geisir.; Ar ôl i chi gwblhau hyn, cliciwch ar "Add"
Bydd y dudalen nesaf yna’n eich annog i ychwanegu cofnod. ;Cliciwch ar y botwm;;"Add entry".

Rhowch deitl i’ch neges, ac ychwanegwch eich cofnod gan ddefnyddio’r golygydd testun a fanylir:

Ar ôl i chi orffen, cliciwch ar Gadw. ;Dylech gael eich cludo yna i’ch cofnod blog

Tags: blackboard, blog, campus pack
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 11:23
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671520 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98660 views)
  4. Asesu eich Wiki (85350 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28260 views)
  6. Asesu eich Blog (23910 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22293 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13228 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10290 views)
  10. Allforio eich Wiki (6572 views)

Tags