Ydw i’n gallu defnyddio iaith wahanol?


Mae’n bosib gosod yr iaith y byddwch yn ei defnyddio i lywio Blackboard. Ceir nifer o ieithoedd sydd wedi’u cefnogi y gall y defnyddiwr ddewis o’u plith.

Rhaid i chi newid eich iaith ragosodol o brif dudalen Groeso Blackboard - felly os ydych wedi’ch mewngofnodi ar hyn o bryd bydd angen i chi allgofnodi yn gyntaf cyn dewis iaith. Gallwch ddod o hyd i flwch dewis iaith ar y Dudalen Groeso sy’n edrych fel hyn

Dewiswch yr iaith yr hoffech ei defnyddio a gwasgwch GO
Dylech yna weld y dudalen groeso unwaith eto ond gyda’r prif reolyddion yn eich iaith ddewisol.; Mae ychydig o bethau y dylech wybod amdanynt cyn newid yr iaith

 •  I newid yn ôl (neu i iaith arall) dylech ailadrodd y broses gan nodi eich dewis newydd yn y cam uchod - I ddewis Saesneg rhaid i chi ddewis English UK
 •   Bydd pecynnau iaith dim ond yn cyfieithu’r offerynnau llywio safonol sydd wedi’u rhagosod - ni fyddant yn cyfieithu unrhyw gynnwys neu unrhyw offerynnau llywio lle bo’r geiriau wedi’u golygu o’r derminoleg Blackboard safonol.
Tags: blackboard, language
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 11:35
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839404 views)
 2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671504 views)
 3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98656 views)
 4. Asesu eich Wiki (85344 views)
 5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28256 views)
 6. Asesu eich Blog (23908 views)
 7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22289 views)
 8. Asesu eich Dyddiadur (13225 views)
 9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10287 views)
 10. Allforio eich Wiki (6569 views)

Tags