Hyfforddiant a Gweithdai


Rydym yn cynnal sesiynau hyfforddiant i staff ar sail wyneb i wyneb a sesiynau hyfforddiant ar gyfer grwpiau bach yn ôl y galw. Caiff unrhyw sesiynau hyfforddiant agored eu hysbysebu drwy e-bost a hefyd drwy Wasanaethau Datblygu a Hyfforddiant.

Mae’r hyfforddiant y gallwn ei gynnal ar eich cyfer yn cynnwys pob agwedd ar Blackboard, Turnitin, Grademark, Clickers, Grade Centre ac Offerynnau e-ddysgu eraill. Os oes diddordeb gennych mewn hyfforddiant, naill ai ar gyfer unigolyn neu ar gyfer grŵp bach, yna anfonwch e-bost atom
Rydym hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio Blackboard rhwng 12 a 2pm bob dydd Mercher yn ystod y tymor. Does dim angen gwneud apwyntiad, y cyfan sydd agen i chi ei wneud yw troi i fyny! Gellir dod o hyd i fanylion yma

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 13:03
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839417 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671525 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98663 views)
  4. Asesu eich Wiki (85353 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28263 views)
  6. Asesu eich Blog (23915 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13232 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10295 views)
  10. Allforio eich Wiki (6576 views)

Tags