Newid pecyn iaith y DEFNYDDIWR


Mae’n bosib gosod yr iaith a ddefnyddir i lywio Blackboard. Ceir nifer o ieithoedd sydd wedi’u cefnogi y gall y defnyddiwr eu dewis.
Rhaid newid eich iaith ragosodol o brif Dudalen Groeso Blackboard – felly os ydych wedi’ch mewngofnodi ar y pryd bydd angen i chi allgofnodi’n gyntaf cyn dewis iaith. Byddwch yn dod o hyd i flwch dewis iaith ar y Dudalen Groeso sy’n edrych fel hyn:

Dewiswch ba iaith yr hoffech ei defnyddio a gwasgwch Go.
Dylech yna weld y dudalen groeso eto ond gyda’r prif reolyddion yn eich iaith ddewisol. Ceir ychydig o bethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt cyn newid yr iaith
I newid yn ôl (neu i iaith arall) dylech ailadrodd y broses ond gan ddefnyddio eich dewis newydd yn y cam uchod – Ar gyfer Saesneg rhaid i chi ddewis English UK
Sylwer: Bydd pecynnau iaith dim ond yn cyfieithu’r offerynnau llywio safonol sydd wedi’u rhagosod – ni fyddant yn cyfieithu unrhyw gynnwys neu offerynnau llywio lle bo’r geiriad wedi’i olygu o’r derminoleg Blackboard safonol.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:16
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839412 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671522 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85351 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23912 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13231 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6574 views)

Tags