Creu Rôl Bersonol i gael Mynediad at eich Dyddiadur


Er bod tair gwahanol lefel o fynediad wedi'u rhagosod, mae'n bosibl addasu mynediad i gynnwys cyfuniad o'r rolau hyn.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn y dyddiadur perthnasol.
Cliciwch ar y botwm Gosodiadau a dewis Caniatâd.

Cliciwch ar y ddolen Creu Rôl Bersonol.

Bydd hyn yn agor y sgrin ganlynol:

Ticiwch yr hawliau perthnasol o unrhyw un neu bob un o'r rolau sydd wedi'u rhagosod.
Bydd y bobl sydd eisoes yn gallu cael mynediad at eich dyddiadur yn y blwch Pobl a Grwpiau.
I ychwanegu eraill: Ewch i'r adran Creu Rôl Bersonol.

Dewiswch o blith pawb, pobl, cyrsiau, sefydliadau, Fy Nghyrsiau neu Fy Sefydliadau drwy glicio ar y teitlau perthnasol a defnyddio'r golofn nesaf i hidlo.
Bydd yr un a ddewisir gennych yn ymddangos yn yr Adran Pobl a Grwpiau.

I wahodd rhywun nad ydyw ar y rhestr, cliciwch ar y botwm Gwahodd rywun drwy e-bost.

Mae dewis hefyd o roi mynediad cyfyngedig i bobl am gyfnod penodedig.  I wneud hyn, ychwanegwch ddyddiad ac amser dechrau a gorffen fel y bo'n briodol.

Ar ôl i chi ychwanegu'r bobl berthnasol, cliciwch Cadw. Ewch allan ar ôl gorffen.

Diweddariad diwethaf:
25-10-2016 10:29
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671520 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85350 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28260 views)
  6. Asesu eich Blog (23910 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22294 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13228 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10291 views)
  10. Allforio eich Wiki (6572 views)

Tags