Sut ydw i’n creu Aseiniad Turnitin (datgelu llên-ladrad) yn Blackboard?


Sut ydw i’n defnyddio aseiniadau Turnitin i wirio llên-ladrad?
Gellir creu tudalennau cyflwyno i’ch myfyrwyr i gyflwyno eu haseiniadau i’r gwasanaeth Gwirio Llên-ladrad Turnitin UK o fewn unrhyw fodiwl Blackboard. Dylai’r cyflwyniad hwn fod yn ychwaneg i broses gyflwyno swyddogol y Brifysgol - ar hyn o bryd bydd hyn fel arfer yn gopi caled i’w gyflwyno erbyn y dyddiad a’r amser cyflwyno. Caiff papurau aseiniad a gyflwynir i Turnitin eu cadw ar eu serfwyr yn y DU ond nid yn lleol ar ein systemau ein hun, felly ni ddylid dibynnu arnynt fel archifau,; Ar hyn o bryd does dim rheoliadau yn eu lle yn llywodraethu cyflwyniadau electronig ar gyfer aseiniadau i’w marcio. Ceir offeryn cyflwyno aseiniadau gwahanol yn Blackboard, ond ar hyn o bryd nid oes rheoliadau yn eu lle gan Brifysgol Abertawe yn llywodraethu cyflwyniadau electronig, felly dylai unrhyw un sydd am ddibynnu ar gyflwyniad electronig yn unig ofyn am gyngor gan y swyddfa arholiadau.
Mae manylion creu aseiniad wedi’u nodi isod. Mae’n bosib y bydd diddordeb gennych hefyd edrych ar Gwestiynau Cyffredin perthynol eraill

Sut y mae myfyriwr yn cyflwyno papur i Turnitin

Sut ydw i’n edrych ar / rheoli adroddiadau Turnitin
Creu Aseiniad Turnitin UK;;

    Gellir paratoi aseiniadau mewn unrhyw faes cynnwys yn Blackboard fodd bynnag rydym yn argymell yn gryf er mwyn cysondeb eu bod yn cael eu gosod yn yr ardal “Maes Cynnwys” rhagosodol o’r enw "Assignments"; y ceir mynediad iddo o ddewislen y prif gwrs; gan wneud yn siŵr bod y modd golygu wedi’i osod i YMLAEN gennych
   

    Dewiswch TurnitinUK Assignment o’r ddewislen sy’n agor wrth i chi glicio ar y botwm llwyd "Create Assessment"
   
    ;
   
    N.B. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y "TurnitinUK Assignment" o’r rhestr sy’n disgyn
   
    Bydd y sgrin gyntaf yn gofyn i chi am y math o aseiniad - dylech adael y dewis rhagosodol sef aseiniad papur;;
   
    Bydd hyn yn agor y dudalen Add Turnitin Assignment; (sy’n dudalen we allanol sy’n gallu bod yn arafach i’w lwytho na thudalennau Blackboard arferol)
   
    Dyma beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn paratoi’r aseiniad (mae’r rhifau mewn cromfachau yn cyfeirio at allweddi yn y llun)
   
    (1) Gadewch y gosodiad "Paper Assignment" rhagosodol
    (2) Nodwch deitl i’r aseiniad fel y bydd y myfyriwr yn gwybod mai dyma’r un gywir
    (3) Nodwch y dyddiad cynharaf y gall myfyrwyr gyflwyno (ni fydd hyn yn weladwy i fyfyrwyr tan y dyddiad hwn) a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau - rhaid i chi hefyd ychwanegu "dyddiad postio" yr ydym yn awgrymu dylai fod un diwrnod ar ôl y dyddiad cau
    ;CLICIWCH Y BOTWM "MORE OPTIONS"
   
   
    (4) Gallwch adael unrhyw gyfarwyddiadau arbennig i’ch myfyrwyr yn y blwch (e.e. nodyn atgoffa i gyflwyno copi caled hefyd)
    (5) Ceir ambell i opsiwn newydd yma i eithrio llyfryddiaeth, dyfyniadau (mewn dyfynodau sengl neu ddwbl yn unig) a phethau sy’n cyd-fynd ond ychydig - mae’r rhain i gyd yn opsiynau i chi eu hystyried
    (6) Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gosod YES i ganiatáu am gyflwyniadau hwyr, fel arall ni fydd myfyrwyr yn gallu cyflwyno papur ar ôl yr amser yr ydych yn ei osod yng ngham 3. Bydd unrhyw gyflwyniadau sy’n hwyr wedi’u marcio’n hwyr yn goch pan fyddwch yn darllen crynodeb yr adroddiad ar y sgrin. Gellir fel arall gadael yr opsiynau eraill fel yr hyn a ragosodir
    (7) Ar gyfer Turnitin mae’r botwm cyflwyno ar ben y sgrin - nid yw’ch cyflwyniad wedi’i gadw hyd nes i chi gyflwyno.
   
    Dyna’ch aseiniad wedi’i baratoi yn barod i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith - Sylwer gall myfyrwyr ddim ond cyflwyno un ddogfen yn erbyn aseiniad felly os yw’r aseiniad mewn dwy ran mae’n rhaid i chi greu trefniadau cyflwyno ar gyfer pob un.
   
    Fel y gwyddoch, caiff cynnwys modiwlau (gan gynnwys aseiniadau Turnitin) ei barhau o un flwyddyn i’r llall - rydym yn argymell yn gryf eich bod yn paratoi trefniadau cyflwyno aseiniadau newydd ar gyfer pob grŵp blwyddyn. Gallwch naill ai ddileu’r hyn a baratowyd ar gyfer y flwyddyn flaenorol (bydd yn dal i fodoli yn ffeiliau wrth gefn y flwyddyn flaenorol) neu gallwch wneud yn siŵr nad ydyw ar gael i fyfyrwyr presennol drwy ei addasu a dewis “na” i’r cyflwyniadau hwyr.
    ;
   
    Addasu Aseiniad Turnitin
   
    I addasu neu newid aseiniad ewch i’r ardal o ddewislen y cwrs (aseiniadau fel arfer) a chliciwch ar y botwm cwplws wrth ochr yr eitem i agor y ddewislen gyd-destun - bydd yr eitem gyntaf "edit" yn mynd â chi at dudalen olygu’r aseiniad Turnitin - sylwer fodd bynnag fod eitemau rheoli cynnwys Blackboard safonol eraill megis addasu a rhyddhau hefyd ar gael i chi
   
    ;
   
    Efallai y byddwch nawr eisiau edrych ar dudalennau gwybodaeth bellach
   
    Sut y mae myfyriwr yn cyflwyno papur i Turnitin
   
    Sut ydw i’n edrych ar / rheoli adroddiadau Turnitin

Tags: assignment, blackboard, plagiarism, turnitin
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 11:48
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839414 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671522 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85352 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23914 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13232 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6576 views)

Tags