Ychwanegu ffeiliau Sip, ffeiliau Wimba Create/ ffeiliau Course Genie at eich Modiwl Blackboard


Mae’r canllaw hwn yn esbonio sut i gyhoeddi ffeiliau Sip, gan gynnwys pecynnau HTML a grëir gan ddefnyddio offerynnau megis Wimba Create a Course Genie.
Mae’r canllaw hwn yn cymryd eich bod eisoes wedi creu eich ffeil sip.
Creu ffolder ar gyfer eich cynnwys ffeil sip i gyd (dewisol, ond wedi’i argymell)
Yn eich modiwl, ewch i ddewislen y Panel Rheoli. Cliciwch ar god ID y modiwl yn uniongyrchol o dan Content Collection item 1 yn y sgrinlun isod. (Mae eitem 2 yn y sgrinlun yn cyfeirio at yr holl gynnwys yr ydych wedi’i lwytho yn eich modiwlau i gyd).
Defnyddiwch y botwm Create Folder i greu ffolder, rhowch enw iddo a chliciwch ar Submit:

Ychwanegu Ffeil Sip
O fewn eich modiwl, ewch i ddewislen y Panel Rheoli a dewiswch Content Collection. ;Cliciwch ar ID y modiwl fel yn ôl y cyfarwyddiadau uchod. Os ydych eisoes wedi creu ffolder, cliciwch ar y ddolen gyswllt i’w agor). Cliciwch ar y botwm Upload a dewiswch y pecyn Lawrlwytho o’r gwymplen:

Cliciwch ar Browse i chwilio am y ffeil sip ar eich cyfrifiadur, yna cliciwch ar Submit:

Bydd hyn yna’n llwytho eich sip i Blackboard ac yn ei ddadlwytho i mewn i ffolder ei hun.
Cysylltu i’ch ffeil Sip yn eich ardal gynnwys
Fel arfer bydd gan ffeiliau pecyn megis ffeiliau sip Course Genie/Wimba Create ffeil 'index.html' y tu fewn iddynt. Dyma’r ffeil y byddwch yn cysylltu ati.
Ewch i’r ardal gynnwys lle hoffech i’ch cyswllt ymddangos. Os yw’r modd golygu wedi’i ddiffodd, trowch e ymlaen drwy glicio ar y modd golygu. Bydd hyn yn dangos ychydig o fotymau ychwanegol, gan gynnwys y gallu i greu eitem:

Cliciwch ar Build Content a dewiswch Create Item:

Rhowch deitl i’ch eitem a disgrifiad bras ohono. Yn yr ail adran, sgroliwch i lawr a chliciwch ar y botwm Browse for Content Collection;

Bydd ffenestr yn agor a fydd yn caniatáu i chi lywio’r ffeiliau yn y casgliad cynnwys. Ticiwch y ffeil 'index.html' o’r rhestr y tu fewn i’r ffolder ar gyfer y pecyn sydd ei angen arnoch a chliciwch ar Submit.

Mae tri opsiwn gennych yn awr dan File Action:

Dewiswch ‘Give users Read access to all files and folders in the folder’.; Bydd hyn yn caniatáu i’r defnyddiwr lywio i’r tudalennau eraill o fewn eich ffeil Course Genie/Wimba Create.

I sicrhau bod yr eitem ar gael i’ch myfyrwyr, rhaid gosod yr opsiwn ‘Permit Users to View the Content Item’ i ‘yes’. Fel arall bydd yr eitem dim ond yn weladwy yn y modd golygu, sydd ddim ar gael i fyfyrwyr. Cliciwch ar Submit ar ôl i chi orffen:

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 16:35
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839417 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671526 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98664 views)
  4. Asesu eich Wiki (85353 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28263 views)
  6. Asesu eich Blog (23915 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13232 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10295 views)
  10. Allforio eich Wiki (6576 views)

Tags