Troi Argaeledd Offerynnau ymlaen ac i ffwrdd


Fel cyfarwyddwr, gallwch reoli pa offerynnau sy’n gyraeddadwy mewn cwrs, p’un ai ar Ddewislen y Cwrs neu mewn Ardal Gynnwys, try newid eu gosodiadau argaeledd.
I wneud hyn, cliciwch ar y ddewislen Customisation yn y panel rheoli:

Dewiswch Tool Availability o’r ddewislen ehangedig:

Bydd y sgrin ganlynol yn rhestru’r holl offerynnau sydd wedi’u sefydlu, ynghyd â manylion o ran a ydynt ar gael, yn weladwy i westeion, yn weladwy i arsylwyr ac yn weladwy yn yr ardal gynnwys:

Caiff offerynnau eu dangos i lawr y golofn ar y llaw chwith yn nhrefn y wyddor. Sgroliwch i lawr i ddod o hyd i’ch offeryn, ac yna sgroliwch ar draws i wirio/addasu’r gosodiadau.
Os yw offeryn wedi’i anablu gan weinyddwr system, ceir cylch gyda llinell drwyddo. Os ydyw ar gael i’w ddefnyddio ond heb ei ddewis, yna bydd bocs ticio gwag. Os ydyw ar gael ac eisoes wedi’i ddewis, bydd y blwch priodol yn cael ei dicio.
Dewiswch neu dad-ddewiswch y blychau ticio priodol i wneud eich offerynnau ar gael/ddim ar gael.
Ar ôl i chi wneud eich newidiadau i gyd, cliciwch ar y botwm Submit.

Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 17:22
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839411 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98662 views)
  4. Asesu eich Wiki (85350 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28261 views)
  6. Asesu eich Blog (23911 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22295 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13230 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10294 views)
  10. Allforio eich Wiki (6574 views)

Tags